Hemsjukvård

Från och med 2014-02-03 tog kommunerna i Västernorrlands län över ansvaret för hemsjukvården från landstinget (Nu Region Västernorrland). Det innebär att det går att få hjälp i hemmet när man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till hälso/vårdcentralen. Precis som tidigare kontaktar men sin hälso-/vårdcentral så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården.

Hemsjukvårdens distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter har nu kommunen som arbetsgivare istället för regionen. Kanske möter du något nytt ansikte, men till stora delar är det samma personer nu som tidigare.


Kommunens ansvar gäller:

 • alla personer, oavsett ålder och sjukdom/diagnos
 • hela dygnet, årets alla dagar
 • planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
 • förskrivning av vissa hjälpmedel


I kommunens hemsjukvård arbetar legitimerade distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som ansvarar för:

 • hälso- och sjukvård i hemmet för patienter inskrivna i hemsjukvården
 • planerade och mer tillfälliga hembesök
 • intyg om bostadsanpassning
 • utprovning och ordination av hjälpmedel i hemmet


Regionen ansvarar för:

 • läkarinsatser och vissa andra specialistinsatser i hemmet.


Beslut om överföring av hemsjukvård har fattats i december 2012. I länkarna till höger finns nyhetsbrev där du kan läsa om arbetet med övertagandet.


Avgift för hemsjukvård

2018-10-29 beslutade Kommunfullmäktige att införa avgift för hemsjukvård som utförs i ordinärt boende samt i bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service (LSS). Avgiften  för hälso och sjukvårdsåtgärder erläggs av personer i Sollefteå kommun som erhåller enstaka hembesök eller hemsjukvård av legitimerad personal för åldersgruppen 19-84 år upp till maxtaxa. Avgiften debiteras den enskilde med max 350 kr i månaden oavsett antal besök och ingår i maxtaxa för sociala insatser. Avgiften uttas med början från 2019-06-01.

Publicerad: 2020-02-18

  Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice