Hemsjukvård

Från och med 2014-02-03 tog kommunerna i Västernorrlands län över ansvaret för hemsjukvården från landstinget (Nu Region Västernorrland). Det innebär att det går att få hjälp i hemmet när man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till hälso/vårdcentralen. Precis som tidigare kontaktar men sin hälso-/vårdcentral så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården.

Hemsjukvårdens distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter har nu kommunen som arbetsgivare istället för regionen. Kanske möter du något nytt ansikte, men till stora delar är det samma personer nu som tidigare.


Kommunens ansvar gäller:

 • alla personer, oavsett ålder och sjukdom/diagnos
 • hela dygnet, årets alla dagar
 • planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
 • förskrivning av vissa hjälpmedel


I kommunens hemsjukvård arbetar legitimerade distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som ansvarar för:

 • hälso- och sjukvård i hemmet för patienter inskrivna i hemsjukvården
 • planerade och mer tillfälliga hembesök
 • intyg om bostadsanpassning
 • utprovning och ordination av hjälpmedel i hemmet


Regionen ansvarar för:

 • läkarinsatser och vissa andra specialistinsatser i hemmet.


Beslut om överföring av hemsjukvård har fattats i december 2012. I länkarna nedan finns nyhetsbrev där du kan läsa om arbetet med övertagandet.

Publicerad: 2018-12-12

  Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice