Sjukvård och tandvård

MAS är en funktion som ska finnas i varje kommun. Det är fastställt i hälso- och sjukvårdslagen. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans viktigaste uppgift är att säkerställa att de som bor i kommunens särskilda boenden får en god vårdkvalité och hög patientsäkerhet.

För att få tillgång till tandvård vänder du dig till landstingets folktandvård eller privat tandläkare. Om du bor i något av kommunens särskilda boenden och har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorgsinsatser har du rätt att till uppsökande bedömning av din munhälsa, utan kostnad.

 

Avgift för hemsjukvård

2018-10-29 beslutade Kommunfullmäktige att införa avgift för hemsjukvård som utförs i ordinärt boende samt i bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service (LSS). Avgiften  för hälso och sjukvårdsåtgärder erläggs av personer i Sollefteå kommun som erhåller enstaka hembesök eller hemsjukvård av legitimerad personal för åldersgruppen 19-84 år upp till maxtaxa. Avgiften debiteras den enskilde med max 350 kr i månaden oavsett antal besök och ingår i maxtaxa för sociala insatser. Avgiften uttas med början från 2019-06-01.

Publicerad: 2019-05-15

Medborgarservice