Sjukvård och tandvård

MAS är en funktion som ska finnas i varje kommun. Det är fastställt i hälso- och sjukvårdslagen. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans viktigaste uppgift är att säkerställa att de som bor i kommunens särskilda boenden får en god vårdkvalité och hög patientsäkerhet.

För att få tillgång till tandvård vänder du dig till landstingets folktandvård eller privat tandläkare. Om du bor i något av kommunens särskilda boenden och har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorgsinsatser har du rätt att till uppsökande bedömning av din munhälsa, utan kostnad.

Publicerad: 2018-12-11

Medborgarservice