Resor till och från daglig verksamhet enligt LSS

För dig som har ett beslut om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och har en funktions- nedsättning som gör att du inte klarar att resa på egen hand, regleras dina resor till och från ditt arbete av lag om färdtjänst.

Alla som behöver hjälp med att resa till och från sin dagliga verksamhet åker arbetsresor via färdtjänst och betalar en avgift för dessa.


Kostnaden för arbetsresor utgår från priset på bussbiljett (resekort) som räknas om gånger 1,25. Därför kan kostnaden ändras varje månad eftersom taxan för buss ändras utifrån hur ofta man åker.

Exempel

Pris resekort

Pris arbetsresa

Inom Sollefteå stad, 20 dagar = 40 resor

730 kr

913 kr

Inom Sollefteå stad, 10 dagar = 20 resor

440 kr

550 kr

Utanför Sollefteå stad, 20 dagar = 40 resor

811 kr

1014 kr

Utanför Sollefteå stad, 10 dagar = 20 resor

560 kr

700 kr

 


Om behov finns av särskilt personligt stöd vid resor till och från daglig verksamhet finns möjlighet att ansöka om detta hos socialsekreterare som handlägger stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Publicerad: 2018-07-19

Medborgarservice