Stress

Alla blir stressad ibland. Att bli stressad är en del av livet och en naturlig reaktion i kroppen. Men stress kan bli ett problem om kroppen inte hinner återhämta sig efter att ha stressat eller om man är stressad fast man inte har bråttom.

Du kan känna stress på grund av många olika orsaker. Det kan till exempel handla om: 

 • dödsfall i familjen,
 • att det är jobbigt hemma
 • att tiden inte räcker till för det som ska göras i skolan
 • att du har va­rit med om krig och flykt från ditt hem­land
 • att du har svårt att kopp­la av ifrån da­ta­spel eller so­ci­a­la me­di­er

Symtom på stress kan vara:

 • Sömnproblem
 • Huvudvärk
 • Stor trötthet som inte går att vila bort
 • Rastlöshet, ha svårt att koppla av och varva ner
 • Oro, rädsla, nedstämd eller ångest
 • Irritation, ilska
 • Svårt att koncentrera sig
 • Hjärtklappning eller känna att det är svårt att andas ordentligt
 • Ont i magen


Om du ofta känner dig stressad och besväras av det kan du ta kontakt med skolsköterskan eller kuratorn på din skola. Klicka på länken skolsköterska eller kurator så får du information om vart du ska vända dig.

Publicerad: 2019-09-20

  Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice