Riskbruk och missbruk

Gränsen mellan riskbruk, missbruk och beroende är flytande. Hur vi lever kan bidra till hur vår vi mår. Det finns olika levnadsvanor som direkt påverkar vår hälsa.

Riskfaktorer som kan göra dig sjuk:

  • Användning av tobak
  • Användning av alkohol
  • Otillräcklig fysisk aktivitet
  • Ohälsosamma matvanor


De flesta vet att det är farligt för kroppen röka cigaretter. Men i början tänker nog de flesta att jag kan sluta när jag vill. Ingen tänker nog på sig själv som missbrukare eller att man kan bli beroende. Men efter en tid brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta.


Är du orolig för om det finns hälsorisker med hur du lever och vill prata med någon om dina funderingar kan du ringa Socialtjänstens mottagning för barn, unga och familj eller familjeteamet. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.


Du kan också vända dig till skolsköterskan eller kuratorn på din skola. Klicka på länken skolsköterska eller kurator så får du information om vart du ska vända dig.


Ungdomsmottagningarna i Västernorrland är öppna för ungdomar till och med 22 år. På en ungdomsmottagning kan du prata om det mesta. Inga frågor och problem är för stora eller för små. Kontaktuppgifter hittar du i rutan för länkar. 


Publicerad: 2019-09-20

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice