Ilska och utbrott

Ilska och utbrott kan ha många olika orsaker, till exempel fysisk rädsla för andra, otrygg hemmiljö, inlärningssvårigheter, neurologiska handikapp, beteendestörningar och psykiska trauman.

Känner du dig ofta arg och får utbrott av ilska som du är orolig över så kan du vända dig till socialtjänstens mottagning för barn, unga och familj eller familjeteamet. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.


Under skolans läsår kan du även vända dig till skolsköterskan eller kuratorn på din skola. Klicka på länken skolsköterska eller kurator så får du information om vart du ska vända dig.


Du kan även kontakta BUP- barn- och ungdomspsykiatrin för råd och stöd. Kontaktuppgifter finner du när du klickar på länken BUP - barn- och ungdomspaykiatrin i Sollefteå

Publicerad: 2019-09-20

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice