Dödsfall, när någon dör

När någon i din närhet dör kan sorg visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust.

Vanliga reaktioner kan vara:

  • Ledsamhet, längtan och saknad
  • Huvudvärk, magont och muskelvärk
  • Sömnsvårigheter och mardrömmar
  • Funderingar kring varför dödsfallet inträffade
  • Skuldkänslor
  • Ilska och utåtagerande beteende


Om du vill prata med någon om dina funderingar kan du ringa Socialtjänstens familjeteam. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.


Du kan också vända dig till skolsköterskan eller kuratorn på din skola. Klicka på länken skolsköterska eller kurator så får du information om vart du ska vända dig.


Ungdomsmottagningarna i Västernorrland är öppna för ungdomar till och med 22 år. På en ungdomsmottagning kan du prata om det mesta. Inga frågor och problem är för stora eller för små. Kontaktuppgifter finns i kontaktrutan. 

Publicerad: 2019-09-20

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice