Psykiska ohälsa

Det finns många olika orsaker till psykisk ohälsa. Relationsproblem i familjen, missbruk, ekonomiska problem, skilsmässa eller att inte kunna fungera i sociala sammanhang kan vara saker som påverkar den psykiska hälsan negativt.

Landstinget Västernorrland ansvarar för vård och behandling vid psykisk ohälsa för dig som bor i Sollefteå kommun. Nedan finns kort information om olika verksamheter som finns tillgängliga.​


Vuxenpsykiatri

Vuxenpsykiatrin har psykiatrisk mottagning och mobil verksamhet i Kramfors och Sollefteå samt en psykiatrisk allvårdsavdelning med tillhörande beroendeenhet i Sollefteå.


Barn- och ungdomspsykiatri - BUP

BUP-mottagningarna är specialistmottagningar för barn och ungdomar och deras familjer. Mottagningar finns i Kramfors och Sollefteå.

Publicerad: 2019-02-12

Medborgarservice