Vi söker ett begravningsombud

Länsstyrelsen ansvarar för att se till så att begravningsombud finns i Västernorrlands och Jämtlands län. Nu söker vi ett begravningsombud i Sollefteå kommun. Förslag på lämpliga personer för uppdraget ska ha inkommit med motivering senast den 28/2 2019.

 

Vem kan bli begravningsombud?

Som begravningsombud ska du

  • granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • granska hur särredovisningen av begravningskostnaderna sköts i förhållande till övrig kyrklig verksamhet.

Ett begravningsombud ska vara lämplig och kvalificerad för uppdraget. Kunskaper inom ekonomi och kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder är av särskild vikt vid vår bedömning.

 

Uppdraget är arvoderat enligt 54 § begravningsförordningen (1990:1147).

 

Vem får ge förslag på begravningsombud?

Sollefteå kommun, andra trossamfund än Svenska kyrkan och olika livsåskådningsorganisationer som är verksamma i kommunen får skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud.

 

Skicka in förslaget med motivering senast den 28/2 2019 till:


vasternorrland@lansstyrelsen.se

 

eller per post till:
Länsstyrelsen Västernorrland
871 86 Härnösand.


Information om att vara begravningsombudlänk till annan webbplats

Publicerad: 2019-01-09

Skribent:

Medborgarservice