Satsning på ökad säkerhet för äldre

Från och med hösten påbörjar äldreomsorgen i Sollefteå kommun och Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen ett samarbete.

Enligt statistik från Myndigheten för samhällskydd och beredskap avled 113 personer i bränder förra året. Äldre är kraftigt överrepresenterade i statistiken eftersom de många gånger kan ha svårt att ta sig bort från elden.


För att minska risken för bränder hos äldre i Sollefteå kommun kommer äldreomsorgen erbjuda äldre som bor hemma med hemtjänst en översyn av brandsäkerheten. Översynen sker tre gånger per år och tillsammans går man tillexempel igenom vilka risker som kan finnas, vad som kan vara bra att tänka på, om brandvarnaren fungerar osv.

Tidigare har hemtjänsten och fixartjänsten varit behjälplig att kontrollera om brandvarnaren i huset fungerat, och hjälpt till med att byta batterier.

Nu ska personalen i de fall de upptäcker att det finns riskpersoner erbjuda dessa ett fördjupat samtal och besök från Räddningstjänsten.


Jerry Mähler, verksamhetschef äldreomsorgen kommenterar,

 

- Detta är ett steg i vårt kontinuerliga arbete med att stärka tryggheten och utveckla verksamheten. Vi vet att äldre många gånger är extra utsatta när det kommer till bränder. De är en riskgrupp och kan ha svårare att ta sig från en brand.

 

- Genom att informera, prata om brandsäkerhet och samarbeta med Räddningstjänsten, kan vi nu erbjuda fördjupat besök och därmed upptäcka och undanröja risker tidigt.

Publicerad: 2018-08-30

Skribent:

Medborgarservice