Information gällande ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd ska syfta till självförsörjning genom arbete eller annan sysselsättning och ska ges som hjälp till självhjälp.

Handläggningstiden för ett biståndsbeslut om ekonomiskt bistånd ska under förutsättning att utredningsunderlaget inte behöber kompletteras eller ärendet måste till utskott inte överstiga 3 veckor från ansökan till beslut.

Publicerad: 2017-06-13

Skribent:

Medborgarservice