Höjd varning för höga flöden

SMHI har uppgraderat sin varning till klass 2 för höga flöden. Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller beräknas att nå dit de kommande dagarna.

Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av nästa veckan på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer i samband med variationen i snötäcket.

 

Klass 2 varningen gäller för stora delar av länet och även vissa delar av Sollefteå kommun. Medan en klass 1 varning är utfärdad för hela kommunen.


Följ läget hos SMHIlänk till annan webbplats

 

Definition för Varning klass 2 mycket höga flöden:

Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

 

Din krishantering

 

Bor du vid ett vattendrag som riskerar att svämmas över? - håll koll på läget och se över din beredskap.

 

 - Följ väderleksrapporten och ha koll på vattennivån, se information på kommunernas webbplatser.


- Ta reda på risken för översvämning där du bor


- Kontrollera din försäkring.


- Flytta undan känsliga föremål.


- Köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.


- Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.


- Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.


Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden.

 

Klicka här för att läsa merlänk till annan webbplats

Publicerad: 2018-05-06

Skribent:

Medborgarservice