Eldningsförbudet i länet upphör

Länsstyrelsen har i samråd med räddningstjänsterna beslutat att häva det nuvarande eldningsförbudet i Västernorrlands län.

Beslutet kommer att gälla från och med onsdag den 22 augusti klockan 16.00.

 

Risken för att en brand ska uppstå i skog och mark har minskat. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Trots det uppmanar räddningstjänsterna till försiktighet när man eldar utomhus.

 

De djupa marklagren är fortfarande väldigt torra för årstiden, men den översta delen av marken är blöt. Enligt väderprognoserna kommer det mer nederbörd från och med onsdag denna vecka.


Trots hävt eldningsförbud är det fortfarande viktigt att vara försiktig med eld i skog och mark.

Publicerad: 2018-08-20

Skribent:

Medborgarservice