Sollefteå kommun tecknar medborgarlöfte med Polisen

Medborgarlöftet syftar till att Polis och kommunen gemensamt ska arbeta för att öka tryggheten i kommunen.

I Medborgarlöftet lovar Polisen att förlägga arbetstid i Ramsele och Junsele för att skapa kontaktytor i lokalsamhället. Arbetet syftar till att förbättra lägesbilden och därefter arbeta med den lokala problembilden.

 

Tillsammans med kommunen ska Polisen fortsätta med trygghetsvandringar och identifiera problem i den fysiska närmiljön. Samt genomföra gemensam medborgardialog för att fånga in kommunmedbogarnas synpunkter gällande brott och trygghetsfrågor.

 

Medborgarlöftet undertecknades av Johan Andersson kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå och Hans Björner Polischef Södra Ångermanland.

 

Johan Andersson kommenterar,

- Det känns jättebra att få signera medborgarlöftet för 2019 tillsammans med Polisen. Det är det lokala engagemanget och närvaron i hela kommunen som kan göra skillnad på riktigt.

 

- Både trygghetsvandringar och medborgardialoger tillsammans med Polisen kommer lyfta trygghetsfrågorna i Sollefteå kommun ordentligt, jag ser fram emot det fortsatta arbetet i dessa viktiga frågor.

 

Publicerad: 2019-05-06

Skribent:

Medborgarservice