Hörselombud utbildas

I dagarna utbildar Sollefteå kommun så kallade hörselombud i hela kommunen. Tanken är att det ska underlätta för den äldre som har en hörselskada att vara så aktiv och självständig som möjligt.

Totalt kommer tre utbildningstillfällen att genomföras där hörselombud inom hemtjänst och särskilt boende utbildas.

 

Bland annat ska hörselombuden bistå de äldre med skötsel, enklare felsökning men också hjälpa till med träning av hörapparat och vara ett stöd för kollegorna.

Publicerad: 2019-03-26

Skribent:

Medborgarservice