Avgift för hemsjukvård

Den 29 oktober 2018 beslutade Kommunfullmäktige att införa avgift för hemsjukvård som utförs i ordinärt boende samt i bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service (LSS).

 

Avgiften för hälso och sjukvårdsåtgärder erläggs av personer i Sollefteå kommun som erhåller enstaka hembesök eller hemsjukvård av legitimerad personal för åldersgruppen 19-84 år upp till maxtaxa.

 

Avgiften debiteras den enskilde med max 350 kr i månaden oavsett antal besök och ingår i maxtaxa för sociala insatser.

 

Avgiften uttas med början från 2019-06-01.

Publicerad: 2019-05-20

Skribent:

Medborgarservice