Avgifter Hälso- och sjukvården

Från och med 2020-03-01 kommer avgiften för hälso- och sjukvårdsåtgärder förändras.

2019-11-25 beslutade KF att införa avgift för all hemsjukvård som utförs i ordinärt boende samt i bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service (LSS) för åldersgrupperna 20-84 år. Avgiften för hälso- och sjukvårdsåtgärder erläggs personer i Sollefteå kommun.

 

Hemsjukvård utförs av sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut samt av omvårdnadspersonal som erhållit dessa uppgifter genom delegering/instruktion.

 

Avgiften debiteras den enskilde med max 350 kr i månaden oavsett antal besök och ingår i maxtaxa för sociala insatser.

Publicerad: 2020-02-26

Skribent:

Medborgarservice