Ändrade regler för färdtjänst

Taxibil färdtjänst

Från och med den 1/5 2020 erbjuder Sollefteå kommun inte längre nattrafik vardagar kl 23-05, samt lördagar och söndagar kl 23-06.

De nya reglerna beror till stor del på den länsgemensamma upphandlingen av färdtjänst.

Publicerad: 2020-04-14

Skribent:

Medborgarservice