Vita Villan - öppenvårdsbehandling

Öppenvårdsbehandling Vita villan

Känner du att alkohol eller droger har blivit ett bekymmer för dig eller är du orolig för någon anhörig?

Vita villan erbjuder råd, stöd, servicesamtal, primärvårdsbehandling och eftervård. Förutom primärvårdsbehandlingen kan vi erbjuda:


  • enskilda samtal
  • mansgrupp
  • kvinnogrupp
  • motivationsgrupp
  • råd och stöd till anhöriga
  • anhörigvecka
  • kriminalitet som livsstil
  • återfallsinventering


Anhöriga, vänner, arbetsgivare och andra som påverkas av någons beroende är också välkomna att kontakta oss för råd och stöd.


Du kan ta kontakta med någon av oss som jobbar på Vita villan direkt om du vill få mer information.  

Publicerad: 2019-04-10

Medborgarservice