Vilket stöd kan invandrare få?

Samhället erbjuder olika stöd för dig som är nyanländ så att du ska komma in i samhället och börja arbeta eller studera.

Etableringsinsatser

För att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, börja arbeta och klara din egen försörjning erbjuder Arbetsförmedlingen etableringsinsatser i form av olika aktiviteter. Vilka aktiviteter det handlar om anges i en plan som tas fram av Arbetsförmedlingen tillsammans med dig. För att få veta om du kan få etableringsinsatser ska du kontakta Arbetsförmedlingen så snart som möjligt.


Är du ny i Sverige men inte flykting?

Om du är ny i Sverige men inte är flykting och vill lära dig svenska, erbjuder kommunen svenskundervisning (Sfi - svenska för invandrare).


För att söka arbete eller få mer information om arbetsmarknaden ska du vända dig till Arbetsförmedlingen.

Publicerad: 2015-06-17

Medborgarservice