Tolk

Tolkhjälp

Att göra sig förstådd och att kunna förstå är viktigt för alla. Därför är stöd för detta en viktigt del av kommunens service till nyanlända och medborgare.

Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt till tolkhjälp på ditt språk. Tolkhjälpen kostar inget. Meddela den person (hos en myndighet) du ska träffa om det behövs en tolk i er kontakt, så ordnas tolk inför träffen.

Publicerad: 2015-06-17

Medborgarservice