Arbete

Söka arbete invandring

När du kommer som nyanländ till Sverige vänder du dig till Arbetsförmedlingen. Där får du information om vilket stöd du kan få.

Som nyanländ har du möjlighet att få ett instegsjobb. Det ska ge dig möjlighet att snabbt komma in på arbetsmarknaden samtidigt som du studerar det svenska språket.

Publicerad: 2015-06-17

Medborgarservice