Invandring och integration

En kvinna som pussar sin son på kinden.

Migrationsverket och länsstyrelserna ansvarar för att det ska finnas beredskap och kapacitet att ta emot flyktingar i kommunerna.

Arbetsförmedlingen ansvarar för att upprätta och samordna en individuellplan för att etablera sig i Sverige. De ansvara även för utbetalning av etableringsersättning.


Sollefteå kommunen har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot nyanlända flyktingar. Socialtjänsten samordnar kommunens ansvar som innebär planering av flyktingmottagande och remiss till övriga kommunala förvaltningar och andra myndigheter.


Kommunen ansvarar även för skolgång för barn och ungdomar under 20 år, stödinsatser för 65-åringar och uppåt, svenskundervisning (SFI) och boende för ensamkommande barn.

Publicerad: 2017-02-13

Medborgarservice