Information om Coronaviruset

Det sprids väldigt mycket information om det nya Corona-viruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här samlar vi information och länkar som kan vara bra att hålla koll på.

Viktig information gällande Coronaviruset

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka, och behöver inte kontakta vården. Läs mer på Sjukvårdsupplysningen 1177 om hur du bör agera om du misstänker att du har drabbats av Coronaviruset.


Alla med symtom på luftvägsinfektion (förkylninglänk till annan webbplats), även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.


Är du frisk och har allmänna frågor ska du ringa 113 13. Tänk på att inte överbelasta sjukvårdsupplysningen.


Stanna hemma om du är sjuk!

För att undvika smittspridning ska du inte gå i skolan eller komma på jobbet om du är sjuk.


Som elev ska du ta kontakt per telefon med skolan och göra en sjukanmälan. Som anställd på Sollefteå kommun ska du per telefon eller e-post göra en sjukanmälan.


Alla med symtom på luftvägsinfektion (förkylning), även lindring, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.


Folkhälsomyndigheten påpekar att det är särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.


Uppdaterat information

Här publiceras aktuell information på löpande band. Se datummärkningen för den senaste informationen.

 

11/6 Nya allmänna råd inför sommarens resor

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning i samhället med anledning av covid-19-epidemin. Råden kan du hitta här.länk till annan webbplats


23/4 Information om Covid-19 uppläst

Det sprids mycket information om den pågående pandemin och mycket av informationen är i skrift. Men det finnas människor som av olika anledningar har lättare att ta till sig information muntligt än skriftligt. För att underlätta har vi förutom att ta fram en lättläst broschyr också nu tagit fram möjlighet att få lyssna på informationen.Du kan lyssna på och ladda ner informationen här.


21/4 Krisstöd med anledning av pandemin

Som ett komplement till ordinarie verksamhet inför Sollefteå kommun ett krisstöd per telefon för anhöriga och personal inom äldreomsorg, funktionsstöd och socialpsykiatri som på olika sätt kan komma att drabbas av pandemins konsekvenser.


Vid behov av någon att samtala med: Ring till Sollefteå kommuns medborgarservice, telefon 0620-68 20 00, för att komma i kontakt med krisstödjare.


17/4 Bekräftat fall av Covid-19

Den 16 april fick Sollefteå kommun besked från Region Västernorrland om ett bekräftat fall av Covid19 på ett äldreboende.


Det finns tydliga rutiner framtagna för hur personer med såväl misstänkt som bekräftat fall av Covid19 ska vårdas i kommunens verksamheter. Verksamheterna har också tillgång till godkänd skyddsutrustning


Personen är isolerad från andra patienter och anhöriga har kontaktats.

Sollefteå kommun kommenterar inte på vilket boende personen finns eller vilket tillstånd personen är i. Information om brukare och deras tillstånd är sekretessbelagda uppgifter. Sollefteå kommuns äldreboenden är också småenheter och därför kommer vi inte heller att kommentera var de smittade bor eller hur gamla de är. Informationen fyller inte heller någon funktion för omgivningen då smittan finns i hela samhället.


- Det var en tidsfråga innan smittan skulle komma in på något av våra boenden. Vi har förberett oss väl och utvecklat rutiner för hur vi ska hantera situationen. Jag är väldigt stolt över vår personal och deras professionalitet och omsorg, säger Ann-Katrin Lundin socialchef på Sollefteå kommun.


- Anledningen till att vi går ut med uppgiften att vi har ett bekräftat fall är för att understryka situationens allvar. Vi behöver hela samhällets stöd för att minska smittspridningen och skydda personer i riskgrupper. Vi kommer inte att kommentera eller kommunicera fler fall av covid-19 utan hänvisar till Region Västernorrlands statistik och kommunikation, säger Majed Safaee, kommunikationsstrateg på Sollefteå kommun.


16/4 Folkvalda ringer till personer över 70 år

Med start den här veckan kommer folkvalda i Sollefteå kommun att börja att ringa runt till personer som fyllt 70 år. Syftet med initiativet är att informera om myndigheternas riktliner, ge tips om informationsvägar och helt enkelt stämma av läget.


7/4 Stötta särskit utsatta

En ökad isolering och distansering kan leda till utsatthet och att människors rättigheter kränks på olika sätt. I dessa tider behöver vi därför vara särskilt uppmärksamma och värna samhällets mest utsatta grupper. Läs mer här.länk till annan webbplats


4/4 Stanna hemma i påsk (översättningar)

Myndigheter och regeringen uppmanar alla medborgare att stanna hemma i påsk och undvika resor för att minska smittspridningen av det nya Coronaviruset. Du ska inte riskera att sprida smitta av coronaviruset Covid-19, eller att själv bli smittad och belasta vården på ditt tänkta resmål. Översättningar av budskapet finns att ladda ner här.


1/4 Trygghet och fakta hjälper barn när det är oroligt

Hela samhället påverkas av den rådande pandemin. Mitt i allt snack om smittspridning, riskgrupper och ekonomisk kollaps så kan det vara lätt att glömma att även barnen påverkas på olika sätt av det som händer.


Därför frågade vi Daniel Zart, familjeterapeut på psykiatriska mottagningen på Sollefteå sjukhus, om råd kring hur man stöttar barn och unga under krisen. Läs mer här.


30/3 Lista på volontärer

Tillhör du en riskgrupp för Covid-19 och behöver hjälp med att undvika sociala kontakter och platser där det finns mycket människor såsom affärer?


Här hittar du en lista på engagerade människor och föreningar som är redo att hjälpa dig att utföra olika ärenden. Ytterligare personer finns att få hjälp av och dessa kan du nå genom att ringa 0620-68 20 00.


29/3 Vad händer om Covid19 upptäcks på ett äldre- eller gruppboende?

Nyligen kom nyheten om att de första bekräftade fallen på ett boende i Västernorrland. Det är en signal om att Covid-19 nu finns i vår absoluta närhet och att vi alla måste ta vårt ansvar för att minska riskerna för smittspridning.

Här berättar vi lite om de åtgärder som vi har vidtagit och vad som händer ifall ett fall upptäcks i ett av kommunens äldre- eller gruppboenden.


29/3 Så jobbar Sollefteå kommun under pågående pandemi

Här kan du se intervjuer med kommun-, social- och skolchefen i Sollefteå kommun om hur kommunen jobbar under den pågående pandemin och kommunens övergripande mål.Här kan du se intervjuer med kommun-, social- och skolchefen i Sollefteå kommun om hur kommunen jobbar under den pågående pandemin och kommunens övergripande mål.


27/3 Där för ska du inte resa just nu

Sollefteå kommun agerar efter Folkhälsomyndighetens råd och enligt dessa ska du undvika att resa även inom Sverige just nu. Läs mer här.


26/3 Paus i flygtrafiken till/från High Coast Airport

Med hänvisning till den rådande situationen och osäkerheten runt spridningen av Covid-19 har Trafikverket och flygbolaget Amapola beslutat att göra en paus för trafiken på destinationen Kramfors/Sollefteå - Arlanda. Läs mer här.länk till annan webbplats


25/3 Folkhälsomyndighetens råd gällande servering på caféer, restauranger och barer

Information om hur Sollefteå kommun tolkar Folkhälsomyndighetens senaste direktiv om servering i restauranger, caféer och barer. Du kan läsa mer här.PDF


25/3 Folkhälsomyndighetens råd gällande idrott och träning

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats


24/3 Nya riktlinjer för barn- och elever som reser till områden med allmän smittspridning

Elever som gör resor till områden där det pågår allmän smittspridning och platser där stora mängder människor samlas är välkommen tillbaka till klassrummet, förskolan och fritidshemmet 14 dagar efter avslutad resa. Under tiden kommer eleven att få fjärr- eller distansundervisning. Vårdnadshavaren ska meddela läraren när eleven är tillbaka. Läs mer här.


24/3 information på andra språk

Nu har vi skapat en egen sida med information på andra språk. Här hittar du länkar till nyhetssidor, myndighetsinformation samt översatt lättlästa broschyrer på ett antal språk.


20/3 Företagspaket

www.solleftea.se/foretagsklimat kan du läsa mer om hur Sollefteå kommun försöker underlätta för företag som påverkas av den rådande situationen.


20/3 Borschyrer om Corona/Covid-19

Här kan du ladda ner broschyrer gällande Corona/Covid-19.

Broschyr för dig som är äldre..PDF

Broschyr för dig som tillhör riksgrupp.PDF

Broschyr lättlästPDF


19/3 Förberedelser inom skolan

Regeringen har gett kommunerna i uppdrag att påbörja förberedelserna för att införa fjärr- och distansundervisning inom grundskolan. Även om vi hoppas att beslutet inte behöver fattas pågår vårt planeringsarbete för fullt.


Här kan du läsa lite mer om förberdelsearbetet (informationen finns översatt)17/3 Sollefteå kommun inför distansundervisning

Sollefteå kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att övergå till fjärr- och distansundervisning för gymnasiet och vuxenutbildningen från och med onsdagen den 18 mars 2020.


Detta beslut gäller tills vidare. Mer information finns att hitta här.länk till annan webbplats


16/3 Information till vårdnadshavare

Barn som är sjuka ska stanna hemma. Med sjukdom menas även lindriga förkylningssymtom som snuva, nästäppa, hosta, feber, halsont, sjukdomskänsla m.m.


Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats konstaterar att det är ett fåtal barn och ungdomar som har insjuknat i Covid-19, samt att de barn och ungdomar som har insjuknat har ett mildare sjukdomsförlopp och är troligen mindre smittsamma än vuxna. Dessutom smittar inte en individ under inkubationstiden, det vill säga tiden mellan smittotillfället och när sjukdomen bryter ut.


Det är viktigt att man som vårdnadshavare och individ tar ett ansvar för att förhindra smittspridningen. Uppmuntra barnen att ha en god handhygien och undviker kontakt med personer i riskgrupper.


Är man som vårdnadshavare ändå orolig kan man kontakta respektive rektor för en dialog om hur skolplikten kan fullföljas.


16/3 information till Näringslivet

Den pågående pandemin har och kommer att påverka näringslivet i Sverige och Sollefteå kommun. I bladet som heter "information till näringslivet" och som finns att ladda ner under "länkar" på denna sida hjälper vi dig med några tips.


14/3 Folkhälsomyndighetens råd till arrangörer

Här hittar du tips och råd från Folkhälsomyndigheten till arrangörer av event och till föreningslivet.länk till annan webbplats


13/3 Inga besök på äldre- och gruppboenden

Coronaviruset/Covid-19 har gått in i en ny fas och det råder hög risk för samhällsspridning i Sverige. Fokus ligger på att skydda äldre samt personer i riskgrupper. Därför välkomnas inte besökare till äldre- och gruppboenden.


Det finns två syften med att inga besökare får vistas i äldre- och gruppboenden,

- Att skydda våra äldre och infektionskänsliga
- Att skydda vår personal från att bli sjuka


Tack för visad hänsyn!


12/3 Information till föreningslivet

Kommunen har idag inte planer på att förbjuda föreningslivet att vistas i kommunala lokaler och skolor (efter skoltid). Däremot vädjar kommunen att ni vidtar nödvändiga åtgärder för att minska socialkontakt och risken för smittspridning. Läs mer här.PDF


11/3 Flera tecken på samhällsspridning av covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.


Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.


Läget innebär att det är viktigt att var och en med symptom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.


Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.


Så undviker du smittspridning

Några generella tips från Folkhälsomyndigheten om hur du kan hjälpa till med att stoppa smittspridningen,


Tvätta händerna ofta!

Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.


Film om handtvätt finns här,länk till annan webbplats


Hosta och nys i armvecket!

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.


Stanna hemma när du är sjuk!

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.


Anmäl dig för att få uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar från den här sidan. Skriv in din mailadress så får du en avisering när sidan har uppdaterats med ny information.


Hantera prenumeration

Publicerad: 2020-06-11

Prenumeration

Hantera prenumeration

Medborgarservice