Hemtjänstteamet


I centrala Sollefteå finns ett hemtjänstteam för personer med demenssjukdom. Demenssjukdom innebär ibland svårigheter där speciell kunskap krävs, då kan teamet under en tid bistå med hjälp.

Personalen i teamet består av fem personer som har speciell kompetens i demensfrågor. De arbetar utifrån varje enskild individs behov. Kunskap, tid, kontinuitet och teamarbete är framgångsfaktorer i detta arbetslag.


Hemtjänstteamet har tillsammans med dagverksamhet för personer med demenssjukdom ett väl inarbetat samarbete.


I teamet ingår en sjuksköterska med speciell utbildning i demenssjukdom, silviasjuksköterska. Hon samarbetar både med teamet och dagverksamhetens personal och kan erbjuda råd, stöd och vägledning till personer med minnesproblematik/demenssjukdom och till närstående. Hon ger också stöd och hjälp i demensfrågor till personal och handleder och ger fortbildning till personal.


I övriga delar av kommunen finns särskilda demensombud inom hemtjänstgrupperna.


Som anhörig kan du också få stöd av anhörigkonsulent

Stödet kan vara:

enskilda stödsamtal

avlösning i hemmet 10 timmar i månaden

hembesök

stöd och hjälp i kontakter med myndigheter

  • Stödet utformas efter anhörigas behov och önskemål, så långt det är möjligt ​

    Publicerad: 2019-08-16

    Medborgarservice