Sollefteå och Boteå

Sollefteå och Boteå är indelade i fyra hemtjänstgrupper.

Hågestagruppen utgår från grupplokalen på Djupövägen 25 och har som arbetsområden Djupövägen och Vallåkersgatan med omgivningar.


Citygruppen har sin grupplokal på Storgatan 27 A. Arbetsområden är Storgatan och centrala Sollefteå.


Tuvangruppen har sin grupplokal på Storgatan 27 A. Deras arbetsområden är Långgatan, Rödsta, Granvåg, Forsmo, Remsle, Hallsta och Billsta.


Boteå hemtjänstgrupp har Undrom med omnejd som arbetsområde.

Publicerad: 2019-08-16

Medborgarservice