Graninge


Graningebyn utför hemtjänst och särskilt boende på intraprenad. Det innebär att Graningebyn är en självständig resultatenhet med utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Men det är kommunen som fortfarande har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Hemtjänsten i Graninge utgår från Graningebyn och arbetsområdet är hela Graninge med omnejd.

Publicerad: 2019-01-08

Medborgarservice