Hemtjänst

Om du har svårt att klara dig själv i hemmet kan du ha rätt till hemtjänst. Det stöd du får av hemtjänsten ska hjälpa dig att leva så självständigt som möjligt så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Hemtjänsten kan hjälpa dig under alla tider på dygnet.

                                           

Har du fått en inkomst - och bostadsförfrågan hemskickad?


Det beror på att du som kund - årligen är skyldig att uppge eventuella privata pensionsförsäkringar som kommer att betalas ut, samt om det finns övriga inkomster som skall ligga till grund för din uträkning av avgift. Vi tar även med din bostadskostnad i vår uträkning, så denna ska också finnas med.


Avgiftshandläggare


Malin Lind

                                               Observera telefontider!


Telefon: 0620 - 68 20 24

Vardagar: 08:00 - 09:30 och 10:00 - 11:30


Vad kan hemtjänsten hjälpa till med

Det går inte att säga exakt vad du kan få hjälp med, det beror på vilken hjälp du behöver.


Hemtjänsten är uppdelad i personlig omsorg och servicetjänster. Exempel på personlig omsorg är hjälp med på- och avklädning, hygien, toalettbesök, frukost och kvällsmål. Exempel på servicetjänster är städning, tvätt och inköp.


Vad kostar det

Hur mycket det kostar beror på vilken inkomst du har. Maxtaxan är 2125 kronor per månad 2020. Du behöver aldrig betala mer än den summan oavsett hur mycket hjälp du får. Men kostnaden för färdiglagad mat ligger utanför maxtaxan så den betalar du alltid för.


Så ansöker du

Du kontaktar en biståndshandläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan du göra muntligt via telefon eller skriftligt genom att du fyller i en ansökningsblankett och skickar till biståndsenheten.


Vad händer sedan

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Den hjälp och stöd du kan få beror på din situation och bedöms individuellt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.


Hur du överklagar beslutet

Om du inte beviljats den hjälp och stöd som du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med det. Överklagan ska vara inlämnad senast 3 veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

  

Publicerad: 2020-02-13

Medborgarservice