Boendestöd

Ett beslut om boendestöd innebär en möjlighet för dig att få ett individuellt planerat stöd.

Insatsen kan se olika ut beroende på vilka behov och önskemål du har. Det kan röra sig om samtal eller stöd i hemmet med tvätt, planera inköp, matlagning, betala räkningar med mera.


Boendestöd kan även innebära stöd utanför hemmet exempelvis för att kunna träffa släkt och vänner eller för att besöka tandläkaren.


Boendestöd är en insats som kan beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL), om behov finns.


Ansöka om boendestöd

Ansökan görs hos Socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS och SoL.

Publicerad: 2019-07-18

Medborgarservice