Hjälp och stöd i hemmet

hjälp och stöd i hemmet för äldre

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till stöd och hjälp i hemmet. Stödet ska hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Du kan till exempel få färdiglagad mat hem till dig eller få hjälp med personlig omsorg och servicetjänster. Om du behöver hjälp under kvällar och nätter så kan du få det.

Publicerad: 2017-11-02

Medborgarservice