Hör- och syninstruktör

hjälpmedel äta

I Sollefteå kommun finns hörselinstruktörer för inom hemtjänsten och särskilt boende.

Publicerad: 2020-02-04

Medborgarservice