Hör- och syninstruktör

hjälpmedel äta

I Sollefteå kommun finns hör- och syninstruktör för dig som har hörsel- och synskador.

Instruktören kan ge tips och råd om hur du ska kunna ha en fungerande vardag och lära dig använda eventuella hjälpmedel.


Du behöver inget biståndsbeslut för att få hjälp av hör- och syninstruktören.


Tjänsten är kostnadsfri.

Publicerad: 2018-02-26

Medborgarservice