Om överförmyndarnämndenÖverförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap och vissa förmyndarskapsärenden.

Syftet med tillsynen är att värna om personer som inte själva kan tillvarata sina intressen, till exempel minderåriga, gamla, sjuka eller funktionshindrade. 

Det är i första hand lagarna i föräldrabalken som ligger till grund för verksamheten och nämndens verksamhet står under tillsyn av länsstyrelsen.


 

Överförmyndarnämndens ordförande: Eva Fors (S). För kontaktuppgifter till nämndens ledamöter; se högerspalten.Publicerad: 2016-01-14

Medborgarservice