God man för ensamkommande barn

Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndaren i den kommun som barnet vistas i som förordnar en god man.


Den gode mannens uppgift är i första hand att se till att barnet får en trygg tillvaro under sin första tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet under tiden för godmanskapet. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, det ansvarar socialtjänsten/boendet för. Exempel på daglig omvårdnad är att skjutsa barnet till möten, se till att barnet går i skola, se till att barnet får den sjukvård och tandvård som behövs och att handla mat och kläder.

Mer om uppdraget och arvodesregler kan du läsa om i broschyren till höger.


Vem kan bli god man?

God man ska uppfylla följande krav:

  • vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget (11 kap. 12 - 13 § föräldrabalken)
  • vara särskilt lämpad för arbete med barn i en utsatt situation,
  • ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation
  • ha goda kunskaper om det svenska samhället (skola, vård, myndigheters ansvar), m.m.
  • bör behärska god svenska
  • vara opartisk i förhållande till myndigheter
  • ha kunskap om utlänningsärenden och asylprocess.


Vill du bli god man?

Skicka in en intresseanmälan till överförmyndarnämnden. Därefter gör överförmyndarnämnden kontroller vid belastningsregistret, Kronofogden och socialtjänsten för att säkerställa att du är lämplig för uppdraget.

Innan du får ett uppdrag ska du också genomföra webbutbildningen " God man för ensamkommande barn" som finns till höger på sidan. 


Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller vill veta mer. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

Publicerad: 2016-04-22

Medborgarservice