Ansök om god man eller förvaltare

ansök till god man


Hur gör jag för att få en god man?

Du kan själv ansöka om att få en god man. Dina närmaste släk­tingar har också rätt att söka god man åt dig.

Ansökningsblanketten finns under fliken "God man, förvaltare, förmyndare". Du kan också ringa till överförmyndarnämnden, tel 0620-68 20 00 och be att få en blankett skickad till dig. Ansökan skickas ifylld till Ångermanlands tingsrätt, adressen finns på blanketten.


Även socialtjänsten eller sjukvår­den har rätt att anmäla att du har ett behov av god man. Vänd dig till socialtjänsten om du vill ha hjälp att göra en anmälan. Kom­mer anmälan till överförmyndar­nämnden från socialtjänsten eller sjukvården, är det överförmyn­darnämnden som ansöker hos tingsrätten.


Det är tingsrätten som fattar be­slut om du ska få en god man el­ler inte. När de fattat sitt beslut skickar de hem ett proto­koll till dig där det står om du fått en god man och vad han eller hon heter.


Du bestämmer själv

Du bestämmer själv om du vill ha en god man eller inte. Den gode mannen och du ska vara överens om hur gode mannen ska hjälpa dig. Det är du som bestämmer vilken hjälp du vill ha och vad du vill att gode mannen ska hjälpa dig med. Det ingår dock i gode mannens uppgift att betala dina räkningar och skulder, utan att fråga dig om lov först.

Även om du har god man kan du fortfarande fatta egna beslut. Men då din gode man ska ge råd och stöd så kan det vara bra att diskutera saker du funderar på med honom eller henne, innan du fattar beslut.


Vad kostar det att ha en god man eller förvaltare?

En god man eller förvaltare har rätt att få ett arvode (betalt). Hur stort arvodet blir beror på vad som ingår i uppdraget och vad gode mannen eller förvaltaren hjälpt dig med under året. Eftersom gode mannen arbetar på ditt upp­drag, fungerar du som den gode mannens arbetsgivare och måste betala gode mannens arvode, plus arbetsgivaravgift. Detta gäller även dig som har förvaltare.

Att ha god man eller förvaltare brukar kosta mellan 6 000 och 15 000 kronor per år. Om du har en årsinkomst un­der 125 345 kr (summan gäller för 2020 och är 2,65 prisbasbelopp) och har tillgångar som är mindre än 94 600 kr

(2 prisbasbelopp) betalar kommu­nen gode mannens eller förvalta­rens arvode. Den gode mannen eller förvaltaren har också rätt att få ersättning för de utgifter han eller hon har för att kunna sköta sitt uppdrag; exempelvis milersättning för bil, kostnader för frimärken, telefon eller resor med kollektivtrafik.


Vem kan bli god man eller förval­tare?

En god man ska vara en vuxen, ansvarsfull och noggrann person. Du får gärna själv föreslå någon du känner och litar på som god man till dig själv. Har du inget eget förslag kan överförmyndar­nämnden hjälpa dig att hitta en lämplig person. När du har träffat den föreslagne gode mannen ska du skriftligen samtycka till att han eller hon blir din gode man. Om du inte själv är i stånd att sam­tycka behöver en läkare intyga ditt behov av god man. Vid för­valtarskap krävs alltid läkarintyg.


Undrar du vad en god man/förvaltare kan hjälpa dig eller en närstående med?

www.rfs.se/huvudmanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa, lyssna och titta på information om att ha en god man eller förvaltare.Publicerad: 2020-01-23

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice