Så här går det till

borgerlig vigsel, äktenskap

Bokning

Inför vigseln ska du boka tid hos en vigselförrättare. Kontaktuppgifter till vigselförrättare finns under Kontakt.


Beställ intyg om hindersprövning och ansökan om efternamn byte från Skatteverket
Hindersprövning - innan vigseln

Om ni ska gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Skatteverket prövar då om ni har rätt att gifta er i Sverige.


Äktenskapshinder:

  • Ålder - om någon av er är under 18 år får ni inte gifta er. 
  • Släktskap - om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.
  • Om någon av er redan är gift/registrerad partner får ni inte gifta er.


När hindersprövningen är klar utfärdar Skatteverket två intyg som ni ska lämna till vigselförrättaren. Tänk på att handlingarna endast är giltiga i fyra månader.


 

Skicka intygen

Intygen ska skickas till vigselförrättaren minst en vecka före vigseln.


Adress:

Sollefteå kommun

Att: Victoria Karlsson eller Kristina Ström Jakobsson

881 80 Sollefteå

Du kan även lämna intygen i kommunhusets reception.


Vittnen

Två vittnen över 18 år måste närvara vid den borgerliga vigseln. Kommunen kan bistå med vittnen om vigseln äger rum i kommunhuset under kontorstid.


Efter vigseln

Vigselförrättaren undertecknar vigselintyget och skickar det till Skatteverket där det registreras i folkbokföringen.


Avgifter

Vanligtvis tas inga avgifter ut av Sollefteå kommun.

Publicerad: 2019-07-04

Medborgarservice