Rådgivning och personligt stöd

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger rätt till rådgivning och stöd.

Detta stöd ges av personer med särskilda kunskaper om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar, till exempel kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, talpedagog, logoped, arbetsterapeut och förskolekonsulent.


Ansökan om rådgivning

Insatsen söks hos LSS-handläggare inom Region Västernorrland.

Publicerad: 2018-07-19

Medborgarservice