Familjehem / Boende med särskild service för barn och ungdomar

Insatserna familjehem eller boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar kan man ansöka om när behov av ett boende utanför föräldrahemmet ​finns på grund av en funktionsnedsättning.

Familjehem kan bli aktuellt för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som trots olika stödinsatser helt eller delvis inte kan bo kvar i föräldrahemmet.


Bostad med särskild service för barn och ungdomar är ett komplement till föräldrahemmet, såväl för barn som kan bo hos sina föräldrar en del av tiden, som för dem som inte alls kan bo hemma.


Det finns ingen nedre åldersgräns för insatserna familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar. Rätten till insatserna gäller till dess barnets skolgång inom den allmänna skolan upphör, vanligen vid 21 års ålder.


Ansöka om boende med särskild service / familjehem för barn och ungdomar

Ansökan görs hos Socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS och SoL.

Publicerad: 2019-10-14

Dokument

Medborgarservice