Avlösarservice i hemmet

Föräldrar/vårdnadshavare till barn med en funktionsnedsättning behöver ibland avlösning för att kunna koppla av och göra sådant som barnet inte deltar i.

Föräldrarna/vårdnadshavarna ska till exempel kunna ges möjlighet att resa bort, uträtta sysslor utanför hemmet eller ägna sig åt andra barn i familjen.


Möjligheten att beviljas avlösarservice gäller även anhöriga till vuxna personer med funktionsnedsättningar.


Ansöka om avlösarservice i hemmet​

Ansökan görs hos Socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS och SoL.

Publicerad: 2019-02-28

Medborgarservice