Synpunkter, idéer och klagomål


På följande sätt kan synpunkter, idéer och klagomål lämnas:


Webb.  På Funktionsstöds övergripande sidor finns det en länk där man på ett enkelt sätt kan lämna sina synpunkter på verksamheten samt genom länk här till höger.  


Telefon. Ringer kommunens växel, 0620-68 20 00, och berättar vilket ärende det gäller så kopplas man vidare till rätt tjänsteman.


Brev. Blankett för lämnande av synpunkter, idéer och klagomål finns att hämta hos funktionsstöds olika verksamheter eller så kan du skriva ut den här bredvid. Skickas in portofritt.


Förslagslådor.  Finns uppsatta inom funktionsstöds verksamheter tydligt utmärkta där synpunkter kan lämnas.


Inkomna synpunkter, idéer och klagomål hanteras på följande sätt:


Synpunkter, idéer och klagomål som lämnas blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Uppgifter om personliga förhållanden skyddas dock av sekretess.


Synpunkter, idéer och klagomål går bra att lämna både anonymt eller med kontaktuppgifter så återkoppling kan ges. Återkoppling sker om så önskas inom 5 arbetsdagar.


Inkomna synpunkter, idéer och klagomål samt beskrivning av vidtagna åtgärder kartläggs och sammanställs på ett samordnat och systematiskt sätt och redovisas till Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg.


Inkomna synpunkter och klagomål samt beskrivning av vidtagna åtgärder används som underlag för uppföljning och utveckling av verksamheten.Publicerad: 2016-01-12

Medborgarservice