Vallagruppen

Vallagruppen är en grupp inom daglig verksamhet som arbetar vid Vallaskolan och Lillängets skola i Sollefteå.

De utför diverse göromål som t.ex. återvinning av papper, kopiering av material till lärarna, hjälper till i fiket och ställer ut frukt i klassrummen.


Publicerad: 2018-02-11

Medborgarservice