Sollefteå Dagcenter

Vid Sollefteå Dagcenter finns två grupper, vilka är speciellt inriktade på verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar. 

I dessa grupper arbetas det mycket med stimulans av kroppens alla sinnen genom t.ex. att baka, måla och sjunga.


Annan verksamhet vid Dagcentret är bland annat odling av blommor och rullstolsdans.


Utflykter anordnas minst en gång per vecka.


Några brukare som har sin dagliga verksamhet här arbetar även ibland inom  andra verksamheter.Publicerad: 2018-02-11

Medborgarservice