Erikshjälpen

Den som har sin dagliga verksamhet på Erikshjälpen deltar i de dagliga sysslorna, rengöring och lagning av de saker som lämnas in samt försäljning.   

Publicerad: 2018-02-14

Medborgarservice