Enskilda Företagsplatser

Enskilda Företagsplatser är en verksamhet för dig som står närmast arbetsmarknaden.

Syftet och målet är att stödja och hjälpa dig så att du kan få en arbetsplats hos någon arbetsgivare i Sollefteå kommun.

En handledare arbetar här med att hitta platser utifrån varje brukars behov samt att  stödja de som finns ute på olika arbetsplatser i kommunen.

Samarbete bedrivs med ett flertal företag och med olika förvaltningar inom Sollefteå kommun.


Vi har idag ca 25-30 företagsplatser. Det är ständigt föränderligt utifrån  brukarnas förmågor och behov samt vilka företag som tar emot.

Publicerad: 2018-02-14

Medborgarservice