Café Hågesta

Café Hågesta är ett café som bedrivs i gymnasieskolans lokaler på Hågestaområdet i Sollefteå.

Caféet har ett brett utbud och är en naturlig samlingspunkt för elever och personal vid skolan.


Öppettider följer skolans läsårsplanering.


Publicerad: 2018-02-14

Medborgarservice