Arbetsplatser inom daglig verksamhet

Daglig verksamhet kan erbjuda dig olika former av sysselsättning utifrån dina förutsättningar, intressen och önskemål. Verksamheten organiseras som en vanlig arbetsdag, men anpassas individuellt.

Förutsättningen för att få daglig verksamhet är att du är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte går på någon utbildning och tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS.


I Sollefteå kommun bedrivs daglig verksamhet vid:

 • Sollefteå Dagcenter - en daglig verksamhet belägen i Sollefteå med tre grupper. 
 • Junsele Dagcenter (Björnen) - en daglig verksamhet belägen i Junsele.
 • Café Jawist - en kafeteria vid Bilbolaget i Sollefteå.
 • Café GB - ett café vid gymnasieskolan Gudlav Bilder i Sollefteå.
 • Café Solgården - verksamheten bedrivs vid Solgårdens servicehus i Sollefteå.
 • Café Hågesta - ett café vid gymnasieskolan på Hågestaområdet i Sollefteå. 
 • Aquarenagruppen - finns vid Sollefteå badhus Aquarena.
 • Vallagruppen - en grupp som arbetar på Vallaskolan och Lillängets skola i Sollefteå.
 • Erikshjälpen - deltar i de dagliga sysslorna på Erikshjällpen.
 • Vedfixarna - bedriver sin verksamhet i Sollefteå med omnejd.
 • Fixarna lantgård - utför olika sysslor som förekommer på en lantgård.
 • Fixarna fritid - bistår kommunens fritidsverksamhet med olika uppdrag.
 • Enskilda Företagsplatser - för dig som står närmast arbetsmarknaden ute på olika företag i kommunen.


Ansöka om daglig verksamhet

Ansökan görs hos Socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS och SoL.

Publicerad: 2018-07-19

Medborgarservice