Ansöka om stöd

Om du har en funktionsnedsättning och vill göra en ansökan om stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL) kan du här få information om hur du ansöker och vad som sen händer.

Hur du ansöker

Ansökan om stöd görs på särskild blankett som hämtas hos Individ- och familjeomsorg, IFO (Socialkontoret).


Det går även bra att gå in under rubriken länkar till höger och fylla i ansökan för att sedan skriva ut och lämna eller skicka in den till Socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS och SoL.


Hur utredningen går till

  • Ansökan - Lämnas eller skickas till Socialsekreterare som handlägger ditt ärende.
  • Utredning - Socialsekreteraren inhämtar information, intyg och utlåtanden som behövs för att kunna göra en fullständig utredning. Du kan själv gärna bifoga intyg med mera när ansökan görs, så går utredningen fortare.
  • Bedömning - Socialsekreteraren gör en bedömning utifrån vad lagen säger.
  • Beslut - Socialsekreteraren tar ett beslut som du har rätt att överklaga om du inte är nöjd.

Publicerad: 2019-10-14

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice