Funktionsnedsättning/handikapp

Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om att få stöd och hjälp så att du kan leva ett så fritt och självständigt liv som möjligt och kunna delta i samhället på lika villkor som andra.

Stöd genom Funktionsstöd

För att få stöd och hjälp genom Funktionsstöd i Sollefteå kommun gör du en ansökan om insats hos socialsekreterare, som i sin tur gör en utredning och bedömning av dina behov utifrån din funktionsnedsättning. Efter att beslut är taget får du av funktionsstöd den hjälp och det stöd du blivit beviljad.


Vill du lämna ett förslag på förändringar/förbättringar av något inom funktionsstöds verksamheter? Klicka på nedanstående länk.


Förslag på förändringar/förbättringaröppnas i nytt fönster


Ett utvecklingsarbete pågår i länet inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning, på uppdrag från regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Klicka på nedanstående länk och följ arbetet på Kommunförbundet Västernorrlands hemsida.


Kommunförbundet Västernorrland - Funktionsnedsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

.

Syn- och hörselnedsättning

Synrehabilitering och hörselvård bedrivs av Regionen i Västernorrland.

Synrehabiliteringen finns tillgänglig för dig som har nedsatt syn eller saknar synförmåga. Finns i Sollefteå, Härnösand, Örnsköldsvik och Sundsvall.

Hörselvården är en länsövergripande verksamhet inom Landstinget som ansvarar för rehabilitering, habilitering, tolktjänst, taltjänst och teknisk service till hörselskadade, döva och dövblinda länsinnevånare i alla åldrar.


Tolk- och taltjänst

Tolk och taltjänst i Västernorrland drivs av Regionen och finns i Härnösand. Här erbjuds bland annat kostnadsfri vardagstolkning till döva, hörselskadade, dövblinda och vuxendöva.


Publicerad: 2019-10-14

Medborgarservice