Familjehem

Ibland kan barn och ungdomar av olika skäl inte bo kvar hemma. Därför behövs familjehem som kan ta emot ett barn eller ungdom och ge dem den trygghet och omvårdnad de behöver.

Att öppna sitt hem för ett barn eller en ungdom som behöver stöd under en tid är för många ett levnadssätt. Ni som familjehemsföräldrar blir ett komplement till barnets föräldrar. Det är viktigt att alla som ingår i familjen är överens om att vilja ta emot en ny familjemedlem.Er uppgift som familjehem är att ta hand om barnet eller ungdomen, men också att hålla kontakt och samarbeta med barnets familj, skola, socialtjänst och andra viktiga personer. 


Vi har som mål att barnet, ungdomen ska återförenas med sin egen familj. Det går därför inte att säga hur lång tid barnet kommer att stanna. Det kan vara allt från några månader till en hel uppväxt.


Vem/vilka kan bli familjehem?

​Du som funderar på att bli familjehem måste ha:

  • tid och engagemang  
  • vara intresserade av att hjälpa barn och ungdomar till en tryggare tillvaro
  • leva ett tryggt och stabilt liv 
  • respektera andra människors bakgrund och integritet
  • låta barnet, ungdomen delta i familjelivet. 


Sekretess​

Som familjehem omfattas ni inte av sekretess men ni bör ändå vara försiktig med uppgifter kring den som är placerad hos er. 


Ersättning

Alla familjehem får ersättning i form av arvode och omkostnad. Omkostnaden ska täcka utgifter i samband med uppdraget, till exempel livsuppehälle och fritidsaktiviteter. Arvodet betraktas som inkomst av tjänst och är därför skattepliktig. Omkostnadsbeloppet beskattas delvis när ni deklarerar. Mer information gällande ersättning finns på Sveriges kommuner och landstings hemsida www.skl.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster     Publicerad: 2020-02-04

Medborgarservice