Faderskap, föräldraskap​

Faderskap och föräldraskap

Varje barn har rätt att veta vem som är pappa. Socialtjänsten är skyldig att fastställa faderskap för varje barn.Varje barn har rätt att veta vem som är pappa. Socialtjänsten är skyldig att fastställa faderskap för varje barn.

Om ni är gifta krävs ingen utredning eller bekräftelse, ni blir båda automatiskt vårdnadshavare vid födseln. När ert barn fötts och ni som föräldrar inte är gifta måste ni komma till socialtjänsten för att fastställa faderskapet.


Ingen tveksamhet om barnets föräldrar

Om ni är sambo och det inte finns några frågetecken hos er vem pappan är görs en enklare form av utredning som kallas för bekräftelse.


Finns det tveksamhet om barnets föräldrar?

Om ni inte är sambo och/eller det är oklart vem som är pappa till barnet görs en mer omfattande utredning. Om det behövs för att säkerställa vem som är pappa kan socialtjänsten ordna med DNA-test. Vi står för kostnaden.

Ni får en kallelse från oss där vi ber er kontakta oss för att boka en tid för att fastställa faderskapet.


Gemensam eller enskild vårdnad

I samband med bekräftelse eller faderskapsutredning kan ni bestämma om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild. Modern är alltid enskild vårdnadshavare vid barnets födelse om föräldrarna inte är gifta fram till faderskapet är fastställt.


Innan barnet är fött

Det går att göra både bekräftelse och faderskapsutredning innan barnet är fött. Fördelarna med det är att:


  • Ni behöver inte tänka på det sen när barnet är fött
  • Fadern blir automatiskt pappa och vårdnadshavare vid födseln.
  • Det kan ha betydelse för barnet ifall något skulle hända mamman i samband med födseln.


Önskar ni göra detta innan barnet är fött får ni kontakta Familjerätten.


Som mamma är du enligt lag skyldig att medverka till att fastställa faderskapet, samma gäller för dig som man, och utpekad som pappa. Socialtjänsten har möjlighet att driva ärendet till domstol om du inte medverkar. Om du som mamma inte medverkar till att fastställa faderskapet riskerar du att inte få något underhåll från försäkringskassan.


Vill du boka in en tid för fastsällande av faderskap eller har frågor och funderingar om faderskap så är du välkommen att kontakta någon av nedanstående:


För faderskapsbekräftelse när ni är sambo: Susanna Fliesberg 


För faderskapsutredning när ni inte är sambo: Maria Söderqvist 

Publicerad: 2019-09-09

Medborgarservice