Stöd till familjen

En pojke som undersöker en jordglob tillsammans med sin mamma och pappa.

Behov av råd, stöd och hjälp kan se olika ut beroende på din situation. Kommunen har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer. Hos oss finns flera möjligheter till stöd för dig som förälder eller till er som familj.

Om ni som föräldrar inte lever tillsammans, har svårt att samarbeta om barnen och inte lyckas nå egna lösningar. Då är ni välkomna till individ- och familjeomsorgen för samarbetssamtal.


Har du som föräldrar frågor eller problem kring barnens vårdad, boende, umgängr, frågor om faderskap-, föräldraskapsutredning eller adoption då kan familjerätten ge dig råd och stöd.


Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem är insatser som du kan ansöka om när barnet eller ungdomen för en längre eller kortare tid behöver få stöd och stimulans i en annan miljö.


Om du vill få mer information eller prata med någon om dina funderingar är du välkommen att ringa vår mottagning för barn, unga och familj.

Publicerad: 2020-02-06

Medborgarservice